Windows Live Essentials Wave 4 beta

Windows Live Essentials Wave 4 beta

IZVOR : www.baguje.com/

 Windows Live Essentials Wave je paket programa Microsofta i sadrži sledeće: MessengerMail,Photo GalleryMovie MakerWriterFamily SafetySync, i Bing Bar (toolbar).

 

live essentials


O nekima sam ranije pisao, o nekima nisam. Da bi probali ove nove beta softvere morate da imateWindows 7, ili u najgorem slučaju Windows Vistu. Windows XP, na žalost, nije više podržan.

Ono što mene raduje jeste nova verzija Windows Live Writtera, programa uz pomoć koga pišem ovaj blog. Mogu da vam kažem da izgleda imresivom uz novi ribbon meni, i mnoštvo drugih novina. Zaista, treba probati sve.

wlw

Postoje dve verzije instalacije, automatska i ručna a razlika je u tome što instalacijom automatske verzije dobijate sve pomenute programe, a kod ručne možete da birate koji program od pomenutih želite.

Pošto je paket u beta verziji i još nije zavšen, očekuje se izlazak iz beta faze i zvanično objavljivanje istog dana kada budu objavljeni Service Pack 1 za Windows 7 kao i Windows Server 2008 R2.

Preuzimanje možete izvršiti na adresi ovde automatska/ručna verzija.