Google pretraga dobija oci i usi

Google pretraga dobija oci i usi

 Izvor: news.yahoo.com

Google pretraga dobija oči i uši, udaljavajući se od reči koje su unete preko tastature time što će omogu’iti korisnicima da vrše internet pretragu tako što će skenirati sadržaje koje su snimili kamerama mobilnih telefona ili na osnovu reči koje korisnici izgovaraju na višestrukim jezicima. Google je početkom nedelje predstavio softver pod nazivom „Goggles“ koji omogućava ljudima da vrše online pretragu na dva pomenuta načina. Eksperimentalna verzija ovog softvera će biti dostupna za ljude na Google Labs web sajtu. Goggles već preporznaje knjige, oznake vina, CD omote i još mnogo toga.